Políticas públicas de seguridad y prevención

No hi ha un enfocament únic, ni tan sols predominant, en la criminologia respecte a la manera de concebre la prevenció del delicte, com de fet es pot comprovar si es té en compte la diversitat de teories criminològiques. El que més interessa destacar és la necessitat que les polítiques es puguin dissenyar sobre la base del coneixement empíric relatiu a les causes del delicte i de la victimització, que s’adeqüin al model social i de convivència i que puguin ser avaluades.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Oberta de Catalunya
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Castellà.