Política institucional d'Accés Obert de la Universitat Oberta de Catalunya

Per promoure la difusió de la ciència en accés obert, seguint les recomanacions del Consell de l'Associació Universitària Europea i les de la Declaració de Berlín, el Consell de Govern de la UOC va aprovar una política institucional d'accés obert. Aquesta, obliga el personal docent i de recerca o becaris a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit al repositori institucional, O2.

Llicència: 
Gratuït