Política institucional d'Accés Obert de la Universitat Oberta de Catalunya

Per tal de promoure la difusió de la ciència en accés obert, seguint les recomanacions del Consell de l'Associació Universitària Europea i les de la Declaració de Berlín, signada per la UOC el 2 de juny de 2006, el Consell de Govern de la Universitat Oberta de Catalunya va aprovar una política institucional d'accés obert. Aquesta política, també anomenada mandat institucional, obliga els seus investigadors (personal docent i de recerca o becaris) a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit en el repositori institucional de la UOC, O2.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català