Plagiarism.org

L'objectiu d'aquesta pàgina web és evitar el plagi digital mitjançant eines i recursos pràctics.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès