Personal branding: cómo comunicar tu valor diferencial al mercado laboral

Aquest llibre vol guiar el lector per ajudar-lo a trobar noves oportunitats professionals per mitjà de tècniques basades en els pressupòsits del màrqueting comercial i polític. Pot resultar interessant per a adaptar la carrera professional al mercat actual, diferenciar-se com a candidat a partir d'una proposta de valor en diferents escenaris i gestionar una candidatura

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Autor: 
Iñaki Bustínduy
Any de publicació: 
2012
Idioma: 
Castellà