Periodicals Archive Online

Arxiu de revistes en línia que fa col·leccions de revistes acadèmiques d'art, humanitats i ciències socials en format de text complet. Aquesta base de dades cobreix més de dos segles de continguts, 37 àmbits clau i diversos idiomes.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Idioma: 
Anglès