Pain Management Center (abans «Oxford Pain Relief Unit»)

Aquest centre ofereix informació i suport als pacients amb dolor a llarg termini, amb la qual cosa milloren les seves habilitats per a gestionar el dolor de manera efectiva. Millorant l’autogestió, fomentant la mobilitat i reduint l’impacte psicològic negatiu del dolor, els pacients poden tenir una alta qualitat de vida. En el mateix portal podem trobar vídeos i aplicacions que ajudaran els pacients a entendre la seva condició i millorar el seu benestar.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès