Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

L’article 11 del pacte parla del «dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si mateixa i per a la seva família, incloent-hi alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d’existència».

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Nacions Unides. Drets Humans
Any de publicació: 
1976
Idioma: 
Espanyol
Format: 
Web