OttoBib

Generador automàtic de referències bibliogràfiques. A partir de l'ISBN mostra la referència bibliogràfica en un d'aquests tres formats: APA, MLA i Chicago/Turabian.A través de la introducción del ISBN muestra la referencia biblio-gráfica en uno de estos tres formatos: APA, MLA yChicago/TurabianA través de la introducción del ISBN muestra la referencia biblio-gráfica en uno de estos tres formatos: APA, MLA yChicago/Turabian

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Data de caducitat: 
19.12.12