Ortografia catalana. IEC

Edició del 2016 de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el text ratificat pel Ple de l'IEC del 24 d'octubre del 2016, pendent del procés final de supervisió i edició. Es tracta d'un treball de revisió i actualització dels materials que configuraven la normativa vigent. El document, després d'una nota introductòria, desplega els tres apartats principals, «Les lletres», «L'accent i la dièresi» i «La grafia dels mots», amb diversos subapartats en què es detalla la norma i s'il·lustra amb nombrosos exemples, que inclouen tant mots comuns com topònims i termes de llenguatge d'especialitat.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Institut d'Estudis Catalans
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Català
Format: 
PDF