OECD Tax Database

Base de dades amb informació comparativa d'un ampli ventall d'estadístiques fiscals dels trenta-quatre països membres de l'OCDE: ingressos tributaris, impostos sobre la renda personal, altres pagaments obligatoris no fiscals, impostos sobre la renda corporativa i el capital, i impostos sobre el consum.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
OECD
Idioma: 
Anglès