Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

L’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa és una organització sense finalitat de lucre creada l’any 2004 per organitzacions de la societat civil amb l’objectiu de treballar en l’impuls i l’aplicació de l’RSC. El seu web conté publicacions i recursos, i també un blog i un apartat de formació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà