Observatori de la Carta europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local

El principal objectiu de l'Observatori és ajudar a desenvolupar polítiques per a la igualtat entre dones i homes.

Llicència: 
Gratuït