Observatori de l’accés obert

L'Observatori de l'accés obert mesura la producció d'articles de revista en obert publicats pels investigadors de les universitats públiques catalanes. 

Disposa de dades agregades de les institucions participants i d'informació sobre l'efecte dels mandats institucionals a favor de l'accés obert. Presenta percentatges de publicació mitjançant les anomenades vies daurada, híbrida i verda.

Els resultats que es mostren complementen les dades que mostra l'indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). En aquest cas dóna el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat i la mitjana de publicacions en accés obert.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2018