Nursing & Allied Health Database

Aquesta base de dades (inclosa a ProQuest Central) ofereix cobertura fiable i exhaustiva dels àmbits de la infermeria i de la salut i inclou publicacions, vídeos, tesis i llibres de referència, entre altres.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès