Norma ISO 690: 2010

Estàndard internacional per a fer les referències bibliogràfiques de tot tipus de recursos en tot tipus de suports.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
English