The non-museum museum - redesigning the Royal Academy online

The Royal Academy (RA) no és realment un museu, tot i que en sembli un —és una col·lecció d’artistes més que no pas una col·lecció d’objectes. El fet que se centri en els artistes permet a l’RA situar-se al caire del món antisistema, cosa que no sembla evident pel gran edifici que l’allotja. The Royal Academy encara és la primera escola d’art del Regne Unit, un dels llocs d’exhibició més populars i una societat de gairebé 100 dels artistes i arquitectes més destacats, de David Hockney a Zaha Hadid. Feia temps que la pàgina web de l’RA s’havia quedat obsoleta —es distribuïa a l’entorn de l’estructura de l’organització en lloc de pensar en les necessitats i els interessos dels usuaris—, deixant-ne amagat el contingut i oferint una imatge limitada del que feia el centre. Van decidir canviar-la. Van treballar amb els pioners del disseny centrat en els usuaris (IDEO). Aquests dissenyadors, juntament amb l’equip digital de l’RA creat feia poc, en van fer el prototip i van idear una experiència que posés la gent i la narració en el cor de la seva presència digital. Com correspon a una organització d’arts visuals, van col·locar el dissenyador al cor del procés d’innovació: van considerar els plans estratègics i de negoci com el centre de la problemàtica actual, en comptes de dissenyar alguna cosa bonica.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
The Royal Academy
Idioma: 
Anglès