National Geographic

La mítica revista National Geographic és una entitat sense ànim de lucre que funciona com l'òrgan d'expressió oficial de la National Geographic Society dels Estats Units. La primera edició data del 1888, nou mesos després de la fundació de la societat. Es publica mensualment i conté articles sobre geografia, ciència, història, cultura, esdeveniments actuals i fotografia. 

Llicència: 
Pagament