National Film and Sound Archive (Australia)

La secció 11 C de la Llei de llibertat d’informació de 1982 (Freedom of Information Act – FOI) obliga l’NFSA (National Film and Sound Archive) a publicar un registre de divulgació; on es consignen i descriuen documents que hagin estat facilitats com a resposta a les sol·licituds d’accés rebudes després de l’1 de maig de 2011. 

La FOI és la legislació federal australiana que dóna al públic drets d’accés a documents oficials del Govern federal i els seus organismes.

Llicència: 
Gratuït