Modelling and Predicting eHealth Usage in Europe: A Multidimensional Approach From an Online Survey of 13,000 European Union Internet Users

Es defineix el concepte d’eHealth i s’exposa el motiu de l’estudi, en el qual es va dissenyar i avaluar un model multidimensional de predicció de l'ús de la sanitat electrònica per part dels pacients.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
JMIR
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès