Model de codi de conducta professional dels dissenyadors

Aquest model de pràctiques òptimes vol exposar els principis d’una base internacional de normes ètiques relacionades amb la pràctica del disseny que són acceptats per totes les organitzacions membres d’ico-D: responsabilitat del dissenyador envers la comunitat, el client, altres dissenyadors, etc.

Llicència: 
Gratuït