"Millennials and Political News Social Media – the Local TV for the Next Generation?"

Entrada en la qual s'expliquen les fonts de notícies polítiques que fan servir tres generacions diferents: mil·lennistes, baby boomers i generació X. La informació s'extreu d'un estudi fet als Estats Units entre una població de 2.901 individus en el qual també es pot apreciar el compromís o l'interès que tenen cap a la política.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Amy Mitchell
Jeffrey Gottfried
Katerina Eva Matsa
Font: 
Pew Research Center
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès