Metropolitan Museum of Art - Collection online

Aquest lloc dóna accés a obres d’art i materials relacionats de la col·lecció permanent del Metropolitan Museum of Art. Moltes de les imatges poden utilitzar-se gratuïtament per a continguts científics i acadèmics i es reconeixen per la marca OASC (Open Access for Scholarly Content) que les acompanya. 

Llicència: 
Gratuït