Memory of the World Register - Audiovisual Heritage (Photogalery)

El Registre de la Memòria del Món conté una llista del patrimoni documental recomanat pel Comitè Assessor Internacional i avalat pel director general de la Unesco, d’acord amb els criteris de selecció de la importància mundial i el destacat valor universal.

Llicència: 
Gratuït