Memòria de la Biblioteca de la UOC: curs 2005-2006

Resumeix l'activitat de la Biblioteca al llarg del curs acadèmic 2005-2006 mitjançant la descripció dels fets més rellevants i la presentació de les dades numèriques més significatives en cadascun dels seus àmbits d'actuació. Cal destacar que la Biblioteca Virtual, a més de continuar oferint recursos d'informació i serveis a tots els seus usuaris, ha contribuït a la millora del suport a la docència.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya
Idioma: 
Català
Data de caducitat: 
20.03.13