Memento «Derecho de las nuevas tecnologías»

Aquesta obra té com a objectiu oferir una visió global de les implicacions legals que té l’ús de les noves tecnologies. S’analitzen qüestions com el règim legal dels serveis de la informació, la regulació del comerç electrònic (B2B, B2C, directe i indirecte), les característiques de l’administració electrònica o la incidència de les TIC en els drets de personalitat (honor, intimitat i imatge).

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2017
Idioma: 
Castellà