Medline

Base de dades bibliogràfica. Inclou resums i citacions de revistes de l'àmbit de la medicina i ciències de la salut.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès