Measuring digital development for policy-making: models, stages, characteristics and causes

Tesi doctoral del Dr. Ismael Peña, en què es proposa analitzar com i per què els diversos enfocaments per a modelar i mesurar la societat de la informació han determinat el significat de l'accés a les TIC i el desenvolupament digital. I, basant-se en aquesta primera anàlisi, es desenvolupa i proposa un marc de treball digital de 360º que pot servir per al desenvolupament de polítiques, alhora que s'indica si els governs haurien d'intentar promoure el desenvolupament de la societat de la informació i per què.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Peña, Ismael
Idioma: 
Anglès