Mathematical logic for computer science

Manual de lògica matemàtica per a informàtics que conté nombrosos teoremes i demostracions amb un enfocament clar per a estudiants d'Enginyeria Informàtica.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès