Materials Science Database

Una col·lecció creada específicament per a satisfer les necessitats de professionals, estudiants, professors i investigadors que cerquin continguts amb text complet sobre ciència dels materials. La gestiona un equip editorial expert que en supervisa la selecció de continguts i la indexació amb el suport d'un vocabulari controlat.

Llicència: 
Pagament