Many Eyes

Eina de recerca d’IBM que permet carregar dades pròpies i ofereix nombrosos tipus de gràfics. Es pot navegar per les dades ja existents o s’hi poden penjar dades pròpies i, a continuació, enganxar-hi gairebé qualsevol conjunt de dades (incloent-hi fulls de càlcul) sense perdre el format de la font.

Llicència: 
Gratuït