Manual per a la planificació i el disseny urbans amb perspectiva de gènere. Banc Mundial (2020)

Manual per a la planificació i el disseny urbans amb perspectiva de gènere.

Llicència: 
Gratuït