Manual d'urbanisme de la vida quotidiana: urbanisme amb perspectiva de gènere

Mesures preses des del 2017 a Barcelona per incorporar la perspectiva de gènere en la planificació urbanística. 

Llicència: 
Gratuït