Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano

Aquesta publicació, amb llicència de Creative Commons, té com a objectiu convertir-se en una eina útil per als professionals del periodisme de dades en els països llatinoamericans. Es pot veure en línia, baixar com a llibre electrònic o obtenir en format físic.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà