Manual de neuropsicología

Aquest manual de neuropsicologia vol ser un text que ens permeti conèixer i apropar-nos al món de la neuropsicologia de manera pedagògica. El text es divideix en dues parts: la primera fa referència a la neuropsicologia dels processos cognitius tals com l'atenció, la memòria, el llenguatge o les funcions executives (entre altres), i la segona part se centra més en les alteracions neuropsicològiques en diferents trastorns (esquizofrènia, dany cerebral, demències, epilèpsia i altres). 

Llicència: 
Gratuït