Macroeconomía: para entender la crisis en una economía global

Les controvèrsies sobre desocupació, estímuls fiscals, dèficits i deute públics, actuacions dels bancs centrals i desequilibris internacionals, i també les propostes de reformes i els debats sobre els marges de maniobra dels poders públics, ocupen llocs de nou centrals entre els especialistes i en l'opinió pública. 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Data de caducitat: 
04.01.13