Macmillan Dictionary

Diccionari que es publica des del 2002.És un corpus que conté milions d’exemples de l’ús de l’anglès a tot el món. S’enfoca a l’ús real de l’anglès i va actualitzant les paraules que es fan servir més. També té incorporat un tesaurus, que ofereix als usuaris la possibilitat d’interactuar amb la base de dades incorporant mots nous. Distingeix clarament l’anglès britànic de l’americà.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
MacMillan Dictionary
Idioma: 
Anglès