Local y global

Aquest llibre analitza la relació entre economia global, gestió local i regional i polítiques urbanes a partir de dades i experiències de ciutats i àrees metropolitanes d'arreu del món. Preparat originalment com a document d'anàlisi i propostes per a la conferència Habitat II (Istanbul, 1996) a petició de Nacions Unides, combina la teoria de les ciutats amb la pràctica de l'urbanisme i proposa actuacions concretes de gestió basades en l'experiència dels seus autors. Davant el perill de la globalització incontrolada, aquest llibre desenvolupa la possibilitat de re-inventar la democràcia i crear qualitat de vida a partir del que és local.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
United Nations for Human Settlements (Habitat)
Any de publicació: 
1999
Idioma: 
Castellà.