Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

Text íntegre (i consolidat) de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, que té com a objectius la reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i el reforç de la funció de vigilància de control del sistema d'inspecció del treball i la Seguretat Social.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Espanyol