Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Text íntegre (i consolidat) de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals, que té com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors en el marc de l'Estat espanyol.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Espanyol