Llei 27/2006 d’accés a la justícia en medi ambient

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2005/35/CE).

 

Llicència: 
Gratuït