Linguistics Database

Aquesta base de dades (inclosa a ProQuest Central) inclou publicacions a text complet i altres fonts sobre lingüística, incloent-hi molts títols indexats a Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA). Cobreix tots els aspectes de l’estudi del llenguatge, incloent-hi la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Idioma: 
Anglès