The Elements of Library Research

Aquest llibre electrònic presenta als estudiants els components més importants del procés de cerca d’informació. Se centra sobretot en conceptes, estratègies, eines i tàctiques bàsiques per a la recerca, tant en format electrònic com en format imprès.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
Princeton University
Idioma: 
Anglès