Lexico

Aquest lloc ofereix accés gratuït a nombrosos diccionaris publicats per Oxford University Press, incloent-hi els diccionaris d'anglès britànic i internacional, anglès americà, espanyol-anglès i anglès-espanyol. També té una secció de gramàtica i ús.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Lexico
Any de publicació: 
2020
Idioma: 
Anglès