Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC)

Aquest portal, desenvolupat per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix informació lingüística diversa dels mots cercats, com ara conjugacions verbals o flexions de nombre dels substantius. Són molt útils els cinc diccionaris a què dona accés, enfocats a cobrir aspectes específics de la llengua. Cal destacar, sobretot, el diccionari de noms deverbals, que mostra les formes nominals dels verbs, i el diccionari de separació sil·làbica, especialment pràctic per als mots amb diftongs, hiats o afixos.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Idioma: 
Català