Lecciones de economía española

Amb actualització de sèries numèriques, dades i bibliografia, amb alguns canvis apreciables en l'ordenació sistemàtica dels temes abordats i amb un nou capítol dedicat a la internacionalització de l'economia espanyola des de la perspectiva de la inversió directa estrangera, la sisena edició de Lecciones de economía española sorgeix deu anys després de publicar-se la primera: un decenni vertiginós d'avenços i transformacions en la vida espanyola, l'entitat de la qual, en el domini de l'economia, miren de captar i analitzar també les pàgines d'aquesta obra. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Data de caducitat: 
04.01.13