The Law Dictionary

The Law Dictionary és la versió en línia del Black's Law Dictionary, el diccionari de termes legals més utilitzat en els EUA. És la font de referència per a les definicions d'informes de dret i sentències judicials i ha estat citat com autoritat en dret en alguns casos per la Cort Suprema dels EUA.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès.