La organización del centro educativo: manual para maestros

L'organització dels centres educatius és tasca difícil, atesa la seva complexitat. En un intent d'ajuda, aquest manual analitza i estudia la problemàtica organitzativa dels centres perquè s'hi desenvolupi una educació de qualitat.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2012
Idioma: 
Castellà