La Maleta de Portbou

Accedeix a la pàgina web La Maleta de Portbou per a consultar aquesta revista d’humanitats i economia, de publicació bimestral i dirigida per Josep Ramoneda.

Els propòsits de La Maleta de Portbou es resumeixen a «contribuir al debat sobre el món actual i el seu sentit, afrontar les fractures tecnològiques, culturals, socials i geopolítiques i fomentar una mirada cosmopolita des d’una perspectiva europea, incorporant punts de vista considerats minoritaris».

Llicència: 
Pagament