Journal of Management

Journal of Management (JOM) és una revista bimestral avaluada per experts, consagrada a la publicació d'articles de recerca empírica i teòrica de gran impacte en el camp de la gestió entès en la totalitat.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès